Bạn đang ở trang: Trang ChủChi phí

Giảm chi phí

Từ kiến thức và kinh nghiệm về bao bì của LIENSINH tích lũy về vật liệu đóng gói qua nhiều năm . Chúng tôi cũng có thể tư vấn cho khách hàng về những cải tiến trong việc đóng gói sản phẩm của khách hàng.Khách hàng có thể nghĩ về một hàng tồn kho được cải thiện và phương pháp đóng gói hiệu quả hơn.

Chi phí của việc đóng gói 1 sản phẩm thường bao gồm 20% chi phí nguyên vật liệu liệu bao bì và 80% chi phí hậu cần, như lưu trữ, phân phối, chi phí quản lý mua hàng của bạn, chi phí lao động, chi phí xử lý và các chi phí bổ sung cho các thiệt hại trong lúc vận chuyển. Cùng với các khách hàng, chúng tôi đánh giá các sản phẩm đóng gói hiện tại của khách hàng, kiểm tra xử lý của khách hàng, đánh giá các điều kiện lưu trữ và tối ưu hóa quá trình đóng gói và chi phí của lô hàng của khách hàng. Từ kinh nghiệm của chúng tôi có thể nói rằng điều này có thể giúp bạn tiết kiệm lên đến 30%.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy hẹn.

Go to top