Thùng (hộp) quấn quanh sản phẩm (0409)

Thùng (hộp) quấn quanh sản phẩm (0409)

Wrap Around box 0409 01Wrap Around box 0409 02Wrap Around box 0409 03Wrap Around box 0409 04Wrap Around box 0409 05hộp quấn quanh 01hộp quấn quanh 02

Hotline

Mr Long: 0903338682

cartonliensinh@yahoo.com.vn

cco@baobiliensinhpack.com

Sản phẩm

Go to top