Thùng (hộp) quấn quanh và 2 nắp (mã số 310)

Thùng quấn quanh và 2 nắp, mã số 310

dùng co ngành gỗ hoặc những sản phẩm có kich thước dài hơn 3m.

SleeveCaps

Go to top