Nắp và đáy (thành đôi) (0330)

Nắp và đáy (thành đôi) (0330)

Telescopic lid  base 0330 01Telescopic lid  base 0330 02Telescopic lid  base 0330 03Telescopic lid  base 0330 04

Telescopic lid  base 0330 05Telescopic lid  base 0330 06

Hotline

Mr Long: 0903338682

cartonliensinh@yahoo.com.vn

cco@baobiliensinhpack.com

Sản phẩm

Go to top