Thùng (hộp) nắp gài và đáy liền (0427)

Thùng (hộp) nắp gài và đáy liền (0427)

Postal  box 0427 01Postal  box 0427 02Postal  box 0427 03Postal  box 0427 04Postal  box 042705Postal  box 01Postal  box 02Postal  box 03DSC 0013DSC 0014DSC 0015DSC 0017

Hotline

Mr Long: 0903338682

cartonliensinh@yahoo.com.vn

cco@baobiliensinhpack.com

Sản phẩm

Go to top